Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
0

Bố cục sách bao gồm các phần chính như sau: - Phần các câu hỏi .....

0

Nội dung sách bao gồm 7 chương: Chương 1. Các khái niệm cơ bản Chương.....

0

Giáo trình trình bày những kiến thức cơ bản và then chốt, với mức.....

0

Giáo trình bao gồm ba phần: Phần I: Tin học căn bản. Trình bày v&e.....

0

Giáo trình bao gồm ba phần: Phần I: Tin học căn bản. Trình bày v&e.....

0

Giáo trình bao gồm ba phần: Phần I: Tin học căn bản. Trình bày v&e.....

0

Giáo trình giới thiệu những kiến thức và kỹ năng về việc kiểm thử phần mềm,.....

0

Sách cung cấp cho bạn đọc các cơ sở lý thuyết về biểu diễn, về độ đo, về c&.....

0

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cơ bản, các thông tin hư.....

0

Giáo trình bao gồm 9 chương: Chương 0. Mở đầu Chương 1. Nhập môn Matla.....

0

Sách được bố cục thành sáu chương, trong đó hai chương đầu đề cập đế.....

0

MỤC LỤC  MỞ ĐẦU Chương 1. Kiến trúc hệ vi xử lý. Chương 2. Bộ vi xử lý .....

0

Cuốn sách "Cẩm Nang Kỹ Thuật Kiến Trúc" chia làm 3 mục lớn .....

0

Giáo trình cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng thể về các kh&a.....

0

Công nghệ thông tin đang làm biến đổi sâu sắc mọi lĩnh vực trên p.....

0

Đối với doanh nghiệp, điều quan trọng hơn cả là ứng dụng công nghệ thông tin v&ag.....