KINH TẾ VIỆT NAM 30 NĂM CHUYỂN ĐỔI

Mã sản phẩm: KT006

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 119.000 VNĐ
Số lượng:

KINH TẾ VIỆT NAM 30 NĂM CHUYỂN ĐỔI


 
Cun sách khái quát xu hướng mang tính quy lut quá trình chuyn đi kinh tế kế hoch hóa tp trung sang th trường c v lý lun và thc tin  nước ta và mt s nước trên thế gii và làm rõ thc trng phát trin kinh tế nước ta trong các giai đon ca thi k 30 năm đi mi. Ni dung cun sách không hướng ti vic phân tích mt cách toàn din nn kinh tế Vit Nam mà ch yếu tp trung chn lc vic khái quát xu hướng mang tính quy lut chuyn đi kinh tế, nhn mnh tính đúng đn và tiếp tc thc hin đường li đi mi nói chung ca Đng và Nhà  nước, trong đó có đi mi kinh tế theo nguyên tc th trường, phát trin kinh tế nước ta mt cách bn vng.
Ni dung cun sách bao gm 04 phn vi 8 chương c th như sau:
Phn 1: Chuyn đi kinh tế
Chương 1: Lý lun và thc tin chuyn đi kinh tế tp trung sang th trường
Chương 2: Thc tin chuyn đi kinh tế Vit Nam sang th trường.
Phn 2: Khái quát kinh tế Vit Nam 30 năm đi mi
Chương 3: Quá trình và các thành tu
Chương 4: Các góc nhìn và mt s nhn đnh ch yếu
Phn 3: n đnh kinh tế Vĩ mô
Chương 5: Bt n kinh tế vĩ mô: thc trang và nguyên nhân
Chương 6: Mt s vn đ kinh tế vĩ mô ni bt hin nay.
Phn 4: Th chế và mô hình phát trin kinh tế.
Chương 7: Vn đ ci cách th chế kinh tế  Vit Nam
Chương 8: La chn mô hình phát trin kinh tế Vit Nam

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Xấu           Tốt