Thông tin thanh toán

1. Chủ tài khoản: Đỗ Kim Cơ
Stk: 19021351366018
Ngân Hàng TECHCOMBANK Chi nhánh Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm- Hà Nội

2. Chủ tài khoản: Đỗ Kim Cơ
Stk: 8320103312004
Ngân Hàng TMCP QUÂN ĐỘI Chi nhánh Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm- Hà Nội

3. Chủ Tk: Đỗ Kim Cơ
Stk: 1507205679775
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội

4. Chủ Tk: Đỗ Kim Cơ
STK: 711A90735492
Ngân Hàng VIETINBANK chi nhánh Hà Nội