thiết kế, quy hoạch công trình

Mã sản phẩm: ck14

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 32.000 VNĐ
Số lượng:

Thiết kế và quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, vị trí then chốt của ngành cơ khí cũng được khẳng định. Như vậy, để nhanh chóng đưa nền công nghiệp của đất nước thoát khỏi tình trạng lạc hậu và tạo đà phát triển sau này, thì trọng tâm hàng đầu trong mặt trận công nghiệp là tổ chức, quy hoạch lại các doanh nghiệp cơ khí đang tồn tại, đồng thời thiết kế, quy hoạch những công trình công nghiệp cơ khí hoàn toàn mới. Tất cả là nhằm mục tiêu tìm ra lời giải tối ưu cho bài toán sản xuất kinh doanh chung của nền kinh tế quốc dân, tăng thu nhập xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tạo ra sự phát triển ổn định về mọi mặt của đất nước.

Thiết kế, quy hoạch mới hoặc cải tạo các công trình công nghiệp nói chung và các nhà máy cơ khí nói riêng là một tất yếu khách quan nhằm tận dụng và phát huy năng lực sản xuất, đảm bảo và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thiết kế, quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí là một lĩnh vực chuyên môn quan trọng của ngành cơ khí, có tính tổng hợp cao. Chất lượng của công việc này có tác động lâu dài đến quá trình sản xuất của nhà máy được cải tạo hoặc xây dựng mới. Trong thực tế, chất lượng của đề án thiết kế công trình chỉ được kiểm chứng sau nhiều năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Nhiều công trình hầu như không có khả năng hoàn trả vốn đầu tư ban đầu, gây tổn hao cho ngân sách chung, nhất là những công trình có giá trị vốn đầu tư lớn.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế công trình công nghiệp cơ khí

Chương 2. Thiết kế, qui hoạch tổng mặt bằng nhà máy cơ khí

Chương 3. Thiết kế phân xưởng cơ khí

Chương 4. Thiết kế phân xưởng lắp ráp

Chương 5. Thiết kế phân xưởng hàn

Chương 6. Thiết kế phân xưởng dụng cụ

Chương 7. Thiết kế phân xưởng sửa chữa cơ khí

Chương 8. Thiết kế các bộ phận phụ

Chương 9. Tính toán kinh tế

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Xấu           Tốt